Hvad er et ApS?

Du hører oftest ordet ‘ApS’ i forbindelse med en virksomhed. Men hvad er et ApS-firma, og hvordan skiller det sig ud i forhold til andre virksomhedstyper?

Vi har kigget nærmere på, hvad et ApS-firma er, og hvilke fordele og ulemper det indeholder. Er du interesseret i firmaer eller overvejer du selv at stifte en virksomhed, kan du blive klogere på området her.

Hvad står ApS for?

ApS er en forkortelse for et anpartsselskab. Det betyder, at ejeren/ejerne kun hæfter for deres indskud i virksomheden. Disse ejere kaldes anpartshavere. Ved stiftelse af et anpartsselskab stilles der krav til kapitalen. Den skal være på minimum 40.000 kroner og kan bestå af enten arkiver eller penge.

En eller flere ejere

Kapitalkravet på 40.000 kroner behøver ikke at komme fra den samme person. Er man to eller flere personer, er det 40.000 kroner samlet set. Har man derfor ikke beløbet på stående fod, kan det være en fordel at stifte anpartsselskabet sammen med andre.

Ejerandelen af selskabet bestemmes af den kapital, vedkommende har indskudt. Derfor kan du godt eje en del af et anpartsselskab ved blot at have indskudt et mindre beløb. Der er blot andre, der vil eje en større del.

Hvilke fordele er der ved ApS?

Den absolut største fordel ved at stifte et anpartsselskab er, at du ikke hæfter for mere end anpartskapitalen. Skulle firmaet derfor gå konkurs, mister du blot dit indskud, og derfor havner du ikke i en stor gæld, som kan få konsekvenser for din familie, din boligsituation med mere.

Der er en vis sikkerhed ved at stifte et ApS-firma, og derfor er det også en populær løsning blandt mange nystartende.

Et selskab med en ledelse

Et anpartsselskab ledes af en direktion i form af en bestyrelse eller blot en direktion. Hvis selskabet tre år i streg har haft 35 mennesker gennemsnitligt, har medarbejderne ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer, og derfor skal firmaet oprette en bestyrelse, hvis det tidligere kun har haft en direktion.

Det er disse personer, der står for regnskabet og er ansvarlige for, at det er udarbejdet korrekt.

Revision og fravælgelse heraf

Et anpartsselskabs regnskab skal revideres af en revisor. Dog kan firmaet opfylde betingelserne for fravælgelse af revision. Det kan ske, hvis firmaet to år i træk ikke overskrider følgende:

En balancesum på fire millioner

En nettoomsætning på otte millioner
Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af et regnskabsår

Er virksomheden ligeledes nystartet, kan revisionen fravælges, hvis punkt et og to ikke overskrides.

Betaling af skat som anpartsselskab

Der skal betales 25% i selskabsskat af de årlige resultater, men der skal betales henholdsvis 28% og 42% i udbytteskat. 28% af alt udbytte på under 48.300 og 42% på alt derover. Regnskabet for selskabet skal offentliggøres og som hovedregel revideres af en revisor. På den måde går det hele til på en fair og legal måde.

Årsregnskabet skal være udarbejdet senest fem måneder efter, at regnskabsåret er afsluttet.

En normal måde at skifte virksomhed på

Et anpartsselskab er en populær løsning for mange, der i dag stifter en virksomhed. Mest grundet det sikkerhedsnet, der findes i, at du ikke hæfter for mere end din anpart, men også fordi der ikke stilles voldsomme krav til startkapitalen.

40.000 er et beløb, de fleste kan samle sammen, og kapitalen kan også bestå af arkiver. Ligeledes er der mulighed for at gå flere sammen og på den måde forøge kapitalen og virksomhedens muligheder.

Læs om ApS i kombination med et holdingselskab her